نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مانور زلزله و ایمنی مدارس در قاب دوربین

مانور زلزله و ایمنی مدارس در قاب دوربینبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛ صبح سه شنبه 8 آذرماه  بیست و چهارمین مانور زلزله و ایمنی در مدارس بافق همزمان با سراسر کشور برگزار شد.