نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لبیک یا محمد

لبیک یا محمد


لبیک یا محمد

لبیک یا محمد

در پاسخ به اهانت نشریه فرانسوی شارلی ابدو به ساحت مقدس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله وسلم ، دانش آموزان شهرستان بافق امروز یکشنبه 93/11/5 ساعت 10 صبح فریاد لبیک یا محمد سر دادند .