نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت مدیر آموزش و پرورش از همکار فرهنگی

عیادت مدیر آموزش و پرورش از همکار فرهنگیبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛ قاسم زاده مدیر آموزش و پرورش به همراه شریعتی معاون پشتیبانی و صادقی کارشناس تعاون و رفاه از عباس جادری که در بیمارستان حضرت سیدالشهدا (ع)  یزد بستری است عیادت کردند.