نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت مدیر آموزش و پرورش از همکار فرهنگی

عیادت مدیر آموزش و پرورش از همکار فرهنگیبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛ رنجبر مدیر آموزش و پرورش به همراه معاونین و کارشناسان مدیریت با حضور در منزل  همکار فرهنگی " خانم زهرا محمدمیرزائی " از ایشان عیادت کردند .