نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت مدیر از فرهنگیان

عیادت مدیر از فرهنگیان   قاسم زاده ؛ مدیر آموزش و پرورش به همراه معاونین خود از آقایان محمود باقری و محمدرضا محمودی عیادت نمود.

    وی در این دیدار ضمن آرزوی بهبودی برای این عزیزان ؛ نسبت به حل مسائل آنان اعلام آمادگی نمود.