نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت از همکاران فرهنگی

عیادت از همکاران فرهنگیبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛  قاسم زاده مدیر آموزش وپرورش  به همراه معاونین وکارشناسان مدیریت  درمنزل سه تن از فرهنگیان  حضور یافت و از آنان عیادت کرد .

دراین دیدارها مدیر آموزش وپرورش ازآقایان علی صادقی ، احمد قلی زاده و محمود شفیعی عیادت و سلامتی و بهبودی کامل آنان را ازخداوند متعال مسئلت نمود.

دراین عیادت ها همکاران با اشاره به وضعیت بیماری های خود به تشریح مسائل ، مشکلات و روند درمان خود پرداختند .