نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت از مدیر آموزشگاه

عیادت از مدیر آموزشگاه


عیادت از مدیر آموزشگاه
رنجبر مدیر آموزش و پرورش  به همراه معاون پرورشی و فرهنگی و تعدادی از کارشناسان به عیادت مدیر آموزشگاه دخترانه کوثر رفتند و ضمن جویا شدن احوال ایشان ،برایش آرزوی سلامتی کردند