نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عمل جراحی بر روی موشهای آزمایشگاهی توسط دانش آموزان بافقی

عمل جراحی بر روی موشهای آزمایشگاهی توسط دانش آموزان بافقی


عمل جراحی بر روی موشهای آزمایشگاهی توسط دانش آموزان بافقی

این دانش آموزان زیر نظر مربی زیست شناسی "خانم ادیب" توانستند ابتدا با تزریق داروی بیهوشی ، موش را بیهوش کرده و سپس قسمتی از کبد موش را برداشته و پس از یک ساعت محل جراحی را با بخیه زدن با موفقیت به پایان برسانند .