نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ضد عفونی وگند زدایی ساختمان آموزش و پرورش شهرستان بافق

ضد عفونی وگند زدایی ساختمان آموزش و پرورش شهرستان بافق ساختمان آموزش و پرورش شهرستان بافق باهمکاری شهرداری ضدعفونی شد.

 

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش بافق:

برای جلوگیری از فراگیر شدن ویروس کرونا و ایمنی کارمندان ،با همکاری و همت  شهرداری شهرستان بافق ساختمان آموزش و پرورش ضد عفونی و گند زدایی شد .