نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

صدای پای کنکور

صدای پای کنکوربه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بافق ، برنامه صدای پای کنکور 95 همزمان با سراسر استان در مدارس متوسطه دوم (نظری) ویژه دانش آموزان پیش دانشگاهی برگزار گردید.

در این برنامه مدیران و مشاوران مدارس با هدف افزایش انگیزه و کاهش استرس دانش آموزان به بیان خاطرات کنکور و نکات مشاوره ای جهت شرکت مطلوب در جلسه کنکور  95پرداختند.

اهدای بسته آموزشی- فرهنگی - بدرقه با آینه و قرآن - دیدار با مدیر و معاونین و کارشناسان آموزش و پرورش از برنامه های دیگر این مراسم بود.