نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

صحرایی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به مجلس معرفی شد

صحرایی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به مجلس معرفی شد


معاون امور مجلس رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور در نامه ای به رئیس مجلس، رضا مراد صحرایی را به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش معرفی کرد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، به نقل از ایسنا سیدمحمد حسینی اظهار  کرد: رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۳۳ قانون اساسی ، در نامه‌ای به  محمد باقر قالیباف، رئیس‌ مجلس شورای اسلامی، رضامراد صحرایی را  برای تصدی وزارت‌ آموزش و پرورش به مجلس معرفی کرد.
وی افزود: سوابق آموزشی، علمی، پژوهشی، مدیریتی و برنامه‌های فوری و اولویت‌دار دکتر رضا مراد صحرایی، پیوست نامه رئیس جمهور به رئیس مجلس است.
حسینی با اشاره به فهرست برنامه ها و اقدامات اولویت‌دار صحرایی بیان کرد: این برنامه‌ها شامل اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، تحول اساسی و کار جذب تربیت و ارتقای سرمایه انسانی آموزش و پرورش، آرام سازی نظامات و ساز و کارهای راهبردی و مدیریت آموزش و پرورش، ارتقای عدالت آموزشی و نصیب برابر آموزشی و کیفیت بخشی به برنامه‌های آموزشی و پرورشی، به کارگیری ظرفیت‌های درونی و بیرونی مدرسه (مشارکت)، آرام سازی و بهینه سازی نظام تامین، تخصیص و مصرف منابع مالی در سطوح مختلف نظام آموزش و پرورش، استانداردسازی و توسعه فضا، تجهیزات و فناوری های آموزشی و پرورشی و ارتقای توانمندی های تربیتی خانواده ها از مهمترین برنامه های دکتر صحرایی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش است.
معاون امور مجلس رئیس جمهور  اظهار امیدواری کرد که طبق آیین نامه داخلی مجلس، پس از بررسی برنامه های وزیر پیشنهادی در کمیسیون آموزش، در اسرع وقت جلسه رای اعتماد به دکتر صحرایی برگزار شود.