نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شورای دانش آموزی برتر استان از شهرستان بافق انتخاب شد

شورای دانش آموزی برتر استان از شهرستان بافق انتخاب شد


شورای دانش آموزی برتر استان از شهرستان بافق انتخاب شد

کسب رتبه اول شورای دانش آموزی در همایش شوراهای برتر استان توسط شورای دانش آموزی دبیرستان نمونه اندیشه را به کادر آن آموزشگاه و جامعه فرهنگیان شهرستان تبریک عرض می نماییم.