نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شهرستان بافق دبیرخانه استانی اجرای طرح "مهارت های تدریس و روش های فعال یاددهی یادگیری"

شهرستان بافق دبیرخانه استانی اجرای طرح "مهارت های تدریس و روش های فعال یاددهی یادگیری"به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛ جلسه هم اندیشی سرگروه های آموزش ابتدایی شهرستان با محوریت کیفیت بخشی به فرآیندهای آموزش و ارتقای سطح یادگیری ، پایش و رصد اجرای طرح ها و برنامه های دوره ابتدایی در سال تحصیلی99-1400 ، با حضور مدیر و معاون آموزشی و کارشناسان آموزش ابتدایی و سرگروه های تخصصی دروس ابتدایی درسالن کنفرانس مدیریت آموزش و پرورش برگزار گردید.

قاسم زاده مدیر آموزش و پرورش شهرستان با اعلام خبر واگذاری مسئولیت دبیرخانه استانی اجرای طرح " مهارت های تدریس و روش های فعال یاددهی یادگیری "به شهرستان بافق افزود : در هرسال تحصیلی ترغیب و تشویق آموزگاران توسط مدیران مدارس باید با هدف کیفیت بخشی به فرآیندهای آموزش و ارتقای سطح یادگیری صورت پذیرد.

یاوری  معاون آموزشی آموزش و پروش نیز با اشاره به  پایش و رصد اجرای طرح ها و برنامه های دوره ابتدایی گفت: برای اینکه این طرح بتواند  نتایج موفق تر و اثر بخشی در فرآیندها ی آموزشی داشته باشد نیاز به همفکری و برنامه ریزی دقیق می باشیم.

در ادامه کارشناسان و سرگروه های آموزش ابتدایی نظرات و راهکارهای خود پیرامون اجرای مطلوب این طرح را بیان نمودند.

تهیه تقویم اجرایی دبیرخانه ، ارسال فراخوان دبیرخانه به آموزگاران سطح استان ،برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی و جلسات مجازی با بهره گیری از مدرسان توانمند کشوری و استانی ، تشکیل گروه تعامل مجازی با استفاده از ظرفیت شبکه آموزشی شاد  از جمله مواردی بود که در این نشست مطرح و بررسی شد.