نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرکت در صبحگاه آموزشگاه تلاش

شرکت در صبحگاه آموزشگاه تلاش


شرکت در صبحگاه آموزشگاه تلاش

در این برنامه پس از اجرای مراسم صبحگاه توسط دانش آموزان ، رنجبر مدیر آموزش و پرورش شهرستان بافق ضمن تبریک عید سعید غدیر و تشکر از کادر آموزشگاه نکاتی را در مورد این آموزشگاه و آینده دانش آموزان یاد آور شد .در ادامه با حضور در دفتر آموزشگاه به صحبت های هنر آموزان و کادر آموزشگاه گوش دادند و نکاتی نیز در باره مسائل و مشکلات موجود در این آموزشگاه بیان شد.