نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شروع نصب تجهیزات کارگاه فناوری نانو در پژوهشسرای دانش آموزی مفیدی شهرستان بافق

شروع نصب تجهیزات کارگاه فناوری نانو در پژوهشسرای دانش آموزی مفیدی شهرستان بافقبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ؛ رنجبر مدیر آموزش و پرورش به همراه شریعتی معاون پشتیبانی و یاوری معاون آموزشی با حضور در پژوهشسرای دانش آموزی مفیدی از روند تجهیز کارگاه نانو و نصب وسایل آن بازدید بعمل آوردند .

رنجبر مدیر پژوهشسرای دانش آموزی مفیدی گفت : با پیگیری مجدانه مهندس زاده رحمانی فرماندار محترم بافق ، رنجبر مدیر آموزش و پرورش و مساعدت خیرین هزینه تجهیز آزمایشگاه نانو در پژوهشسرا تأمین و مراحل مقدماتی نصب و راه اندازی این کارگاه در دست انجام می باشد .