نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شروع طرح هجرت3

شروع طرح هجرت3با حضور مدیر و معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش و مسولین بسیج دانش آموزی و تعداد 140 نفر از دانش آموزان دخترو پسر مقطع متوسطه طرح هجرت 3 آغاز گردید.

رنجبر مدیر آموزش و پرورش به اهداف طرح اشاره کرد و از دانش آموزان خواست ضمن انجام کار مفید و خوب، ایده ها و نظرات خود را برای انجام کار بهتر ارائه نمایند.

 

دانش آموزان شرکت کننده در این طرح  در امر مرمت و زیبا سازی مدارس مشارکت خواهند کرد.

لازم به ذکر است که این طرح با همکاری بسیج سازندگی سپاه، ناحیه بسیج دانش آموزی و آموزش و پرورش تا هفته سوم شهریور ماه در مدارس انجام خواهد شد.