نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سوگواره احلی من العسل

سوگواره احلی من العسل


سوگواره احلی من العسل

با حضور 2000نفر از دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان بافق سوگواره احلی من العسل در صحن متبرک امام زاده عبدا... (ع) برگزار گردید . در این مراسم پس از سخنرانی وعاظ ، دانش آموزان به سوگواری و نوحه سرایی   پرداختند.