نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سومین جلسه ستاد سواد آموزی شهرستان بافق برگزار گردید.

سومین جلسه ستاد سواد آموزی شهرستان بافق برگزار گردید.


سومین جلسه ستاد سواد آموزی شهرستان بافق برگزار گردید.

به مناسبت فرارسیدن هفتم دی ماه سالروز تاسیس نهضت سواد آموزی ، سومین جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی شهرستان در محل فرمانداری تشکیل گردید.      

به مناسبت هفتم دیماه جلسه توجیهی با حضور آموزش دهندگان سوادآموزی برای برگزاری مسابقات و تشریح مسائل سوادآموزی در آموزش و پرورش تشکیل شد