نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ساماندهی سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان

ساماندهی سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزانبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ؛ جلسه کارگروه ماده 18 ، در رابطه با ساماندهی سرویس های حمل و نقل دانش آموزان ، با حضور اعضای این کمیته در محل مدیریت آموزش و پرورش بافق تشکیل گردید .

در ابتدای این جلسه " قاسم زاده " مدیر آموزش و پرورش هدف از تشکیل این کارگروه را برطرف کردن مشکلات پیش رو در اجرای روند قانونی سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان با همکاری ارگان های مختلف و مدیران مدارس و اولیاء دانش آموزان بیان نمود .

در ادامه " فتاحی " معاون فرمانداربیان داشت : هرگونه خدمات دهی در باب ایاب و ذهاب دانش آموزان باید با اخذ مجوزهای مربوطه و بستن قراردادهای لازم صورت پذیرد تا در آینده مشکلی در این زمینه اتفاق نیافتد .

" فتاحی " مسئول سازمان حمل و نقل شهرداری یادآور شد ؛ با توجه به اینکه بیشتر حجم کارها توسط مدیران مدارس انجام می پذیرد ، بر لزوم اجرای قانونمند سرویس حمل و نقل دانش آموزان تاکید کرد .

شایان ذکر است ؛ در این جلسه پیرامون نرخ سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان بحث و تبادل نظر گردید و در پایان نرخ پیشنهادی انواع خودروهای درون شهری تعیین و پس از تصویب شورای اسلامی شهر اعلام خواهد شد .