نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

زمان و برنامه برگزاری کنکور سراسری 99

زمان و برنامه برگزاری کنکور سراسری 99به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش شهرستان بافق ؛ کنکور سراسری امسال در طی چهار روز در تاریخ های 99/5/29 لغایت 99/6/1 درمحل دانشگاه پیام نور برگزارخواهد شد.

به منظور جلوگیری از تراکم جمعیتی داوطلبان درحوزه ها وایجاد فرصت مناسب جهت ضد عفونی کردن فضا ، امکانات و تجهیزات حوزه ، روزهای برگزاری آزمون سراسری از 2 روز به 4 روز و روزهای برگزاری آزمون کارشناسی ارشد از 2 روز به 3 روز تغییر یافته است.

روز و تاریخ برگزاری آزمون ها و گروه های آزمایشی

نام آزمون

 

روز و تاریخ برگزاری آزمون ها و گروه های آزمایشی

 

کارشناسی ارشد 99

 

صبح روز های پنج شنبه 99/5/16، جمعه199/5/17 و شنبه 99/5/18

توضیح : نوبت برگزاری عصر پنج شنبه رشته های امتحانی شناور به صبح شنبه منتقل گردیده است.

 

 

 

 

 

 

 

سراسری 99

 

گروه آزمایشی هنر- صبح چهارشنبه 99/5/29

 


گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم  انسانی-

صبح پنجشنبه 99/5/30

 


گروه آزمایشی علوم تجربی – صبح جمعه 99/5/31

 


گروه آزمایشی زبان – صبح شنبه 99/6/1