نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رعایت مساوات امام محمد باقر علیه السلام در میان فرزندان

رعایت مساوات امام محمد باقر علیه السلام در میان فرزنداندر طول زندگی امامان معصوم علیه السلام گاهی به ماجراهایی برخورد می کنیم که با تامل در عمق ماجرا می توان درس های زیبایی گرفت و در مسیر زندگی از آن استفاده نمود. در این میان از امام محمد باقر علیه السلام به عنوان شکافنده علوم و آداب زندگی نام برده می شود؛ پس مناسب دانستیم به مناسبت شهادت این امام بزرگوار ماجرایی از زندگی ایشان نقل کنیم.

امام جعفر صادق علیه السلام حکایت می نماید؛

روزی پدرم امام محمد باقر علیه السلام- فرمود: « به خدا سوگند، بعضی روش هایی را چون در آغوش کشیدن، روی زانو نشاندن ، بوسیدن  و اظهار محبت و مهربانی کردن  که نسبت به بعضی از فرزندانم انجام می دهم با اینکه می دانم شایسته آن محبت نیستند ؛ بلکه دیگری شایسته و مستحق آن مهربانی و محبت ها است.

این برخورد یکسان من با آن ها به خاطر آن است که آن چه برادران حضرت یوسف علیه السلام با وی انجام دادند، در بین فرزندان من واقع نشود و خداوند حکیم داستان حضرت یوسف علیه السلام را به عنوان درس و تنبیه بیان نموده است تا آن که حسادت و کینه در خانواده ها و جامعه ما نباشد  و انچه بر سر یوسف آمد ، بر فرزندان و برادران ما نیاید.»

نکته ای مهم در این ماجرا نهفته است که گاهی ما والدین نسبت به آن بی توجه هستیم.اعمال تبعیض بین فرزندان موجب کاهش اعتماد به  نفس ، منزوی شدن و کینه ورزی در آن ها میشود به طوریکه بسیاری از ناهنجاری های دوارن کودکی ، نوجوانی و به خصوص جوانی ، ریشه در همین موضوع دارد.

تفسیر نورالثقلین ، ج 2، ص 408

مستدرک الوسائل ، ج 15 ، ص 172

7 ذی الحجه شهادت امام محمد باقر علیه السلام بر شیعیان تسلیت باد.