نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راهیابی پنج نفر از دانش آموزان بافقی به مرحله دوم المپیاد های علمی ادبی

راهیابی پنج نفر از دانش آموزان بافقی به مرحله دوم المپیاد های علمی ادبی


راهیابی پنج نفر از دانش آموزان بافقی به مرحله دوم المپیاد های علمی ادبی

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بافق ،سه نفر از دانش آموزان رشته ادبی به نامهای ریحانه امراللهی ، زهرا بابائی بافقی ، فردوس فخارزاده بافقی و  دو نفر از دانش آموزان رشته زیست شناسی به نامهای زهرا شیرازی مقدم و نجمه عرب گورچویی به مرحله دوم المپیاد علمی ادبی سال تحصیلی 95-94 راه یافتند تا در مرحله دوم و پایانی برای کسب مدال که در تاریخ 95/2/7 لغایت 95/2/10 برگزار می گردد به رقابت بپردازند .