نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راهیابی هنرجویان به مرحله کشوری

راهیابی هنرجویان به مرحله کشوریراهیابی هنرجویان بافقی به مرحله کشوری

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ؛ هنرجویان هنرستان شهید باهنر و کاردانش تلاش به مرحله کشوری مسابقات علمی - کاربردی و علمی-عملی راه یافتند .

راه یافتگان به مرحله کشوری مسابقات علمی - کاربردی

حمیدرضا ایزدی           رشته تاسیسات       آموزشگاه کاردانش تلاش

علیرضا شریعتی           رشته تاسیسات       آموزشگاه کاردانش تلاش

محمدرسول چوپانیان       رشته تاسیسات       آموزشگاه کاردانش تلاش

امیرسالار تشکری          رشته تاسیسات       آموزشگاه کاردانش تلاش

 

راه یافتگان به مرحله کشوری مسابقات علمی - عملی

محمد صادق باقریان           رشته ساختمان             هنرستان شهید باهنر

محمدحسین صدری            رشته ساخت و تولید      هنرستان شهیدباهنر