نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار مدیر آموزش و پرورش با شهردار بافق.

دیدار مدیر آموزش و پرورش با شهردار بافق.


دیدار مدیر آموزش و پرورش با شهردار بافق.

در اين جلسه بر همکاری و تعامل طرفين در برنامه های مختلف بويژه  امور فرهنگی و هنری تاکيد گرديد