نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار با سرپرست شهرداری بافق

دیدار با سرپرست شهرداری بافق


دیدار با سرپرست شهرداری بافق

با توجه به نزدیک شدن ماه مهرو بازگشایی مدارس ، رنجبر مدیر آموزش و پرورش به همراه معاون پشتیبانی و کارشناس تدارکات با

حضور در دفتر نوروزاده سرپرست شهرداری بافق ، مواردی رادر رابطه با مشکلات وکمبودهای مدارس شهرستان با وی

درمیان گذاشت . ازجمله این موارد  بهسازی فضاهای آموزشی ، رفع بعضی از مشکلات و کمبود های عمرانی و همچنین مشارکت در

اجرای برنامه های فرهنگی و هنری بود که در جلسه مطرح گردید .

نوروزاده با بیان اینکه نقش آموزش و پرورش در جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار  می باشد ، قول داد در راستای بهسازی فضاهای

آموزشی مدارس و مشارکت در برنامه های فرهنگی و هنری پیگیری ومساعد ت لازم را به عمل آورد.