نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین جلسه پروژه مهر

دومین جلسه پروژه مهر


دومین جلسه پروژه مهر

دومین جلسه ستاد پروژه مهر شهرستان بافق روز یکشنبه مورخ 22/05/94 در محل دفتر مدیریت با حضور اعضای ستاد پروژه مهر با رویکرد بررسی عملکرد اعضاء و اقدام فوری جهت رفع نواقص برگزار گردید.

آقای رنجبر مدیر محترم ضمن تشکر از زحمات اعضای ستاد، در رابطه با مراسم برنامه ریزی شده جهت بازگشایی از جمله جشن شکوفه ها، غنچه ها، جشن مهرورزی، جشن جوانه ها، بانگ توحید، زنگ مهر و مقاومت توضیحاتی ارائه فرمودند .

آقای رضایی معاون آموزشی و دبیر محترم ستاد پروژه مهر در مورد اقدامات انجام شده و ضرورت بررسی گزارشهای واصله از مدارس جهت شروع سال تحصیلی  به یاد ماندنی تذکراتی دادند و در ادامه مسئولین محترم کمیته فعالیتهای صورت گرفته  را بیان کردند.