نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین جلسه هم اندیشی طرح "مهارت های تدریس و روش های فعال یاددهی و یادگیری"

دومین جلسه هم اندیشی طرح "مهارت های تدریس و روش های فعال یاددهی و یادگیری"به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛دومین جلسه هم اندیشی سرگروه های آموزش ابتدایی شهرستان با محوریت چگونگی پایش و رصد طرح "مهارت های تدریس و روش های فعال یاددهی یادگیری"، با حضور معاون آموزشی و کارشناسان آموزش ابتدایی و سرگروه های تخصصی دروس ابتدایی در دفتر معاون آموزشی مدیریت آموزش و پرورش برگزار گردید.

دراین نشست کاظم یاوری معاون آموزشی ، کارشناسان و سرگروه های آموزش ابتدایی نظرات و راهکارهای خود پیرامون اجرای مطلوب این طرح را بیان نمودند.