نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره آموزشی توانمندسازی نیروهای حوزه معاونت پرورشی

دوره آموزشی توانمندسازی نیروهای حوزه معاونت پرورشی


دوره آموزشی توانمندسازی نیروهای حوزه معاونت پرورشی

برای اطلاع از روش برگزاری این دوره به سایت معاونت پژوهش ،برنامه ریزی و  آموزش نیروی انسانی مراجعه شود.