نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دانش آموزان بافقی امور فرمانداری شهرستان را به عهده گرفتند.

دانش آموزان بافقی امور فرمانداری شهرستان را به عهده گرفتند.


دانش آموزان بافقی امور فرمانداری شهرستان را به عهده گرفتند.

طرح مدام(مشارکت دانش آموزان در امور مدرسه )این بار به صورت متفاوت اجرا شد.

در این طرح منتخبین تشکل های دانش آموزی در دو گروه پسر و دختر با حضور در کنار فرماندار ، معاون فرماندار ،بخشدار و دیگر کارشناسان فرمانداری ، با بخشی از فعالیت های فرمانداری آشنا شدندو به عنوان کارمند ساعتی جوابگوی ارباب رجوعان بودند . طلایی مقدم فرماندار بافق از امروز به عنوان یکی از شیرین ترین روزهای کاری خود  نام برد ودر جلسه ای به تشریح فعالیت های فرمانداری ها پرداخت و به سوئالات دانش آموزان پاسخ دادوی همچنین ابراز خردسنی کرد که دانش آموزان با چنین طرح هایی در متن کار های شهر قرار می گیرند و اظهار امید واری کرد که دانش آموزان با سعی و تلاش بتوانند نقش کلیدی در سرنوشت

شهرستان ،استان و کشور داشته باشند.

رنجبر مدیر آموزش و پرورش از همکاری صمیمانه فرماندار و کلیه همکاران ایشان در فرمانداری بافق تقدیر و تشکر کرد .

در پایان دانش آموزان از پروژه ساخت پلی کلینیک بافق بازدید کردند.