نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور معاون پرورشی و فرهنگی در جمع مربیان همراه مقطع متوسطه دخترانه

حضور معاون پرورشی و فرهنگی در جمع مربیان همراه مقطع متوسطه دخترانهقاسم زاده معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش در جلسه مربیان همراه مقطع متوسطه دخترانه با اشاره به روز 8 آبان  سالروز شهادت شهید محمد حسین فهمیده و 13 آبان روز دانش آموز ، از مربیان خواستند دانش آموزان به صورت منسجم در راهپیمایی یوم ا... 13 آبان شرکت نمایند . در ادامه هر یک از مربیان با بیان نقطه نظرات در رابطه با فعالیتهای فرهنگی و پرورشی مطالبی بیان نمودند .