نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش با روسای ادارات در شهرستان بافق

حضور معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش با روسای ادارات در شهرستان بافقبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بافق ، در این بازدید معاون  پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان تاکید کرد :خط مقدم تعلیم و تربیت ، مدیران ، معلمان و مربیان پرورشی هستند که با تلاش و کوشش نسل آینده را می سازند . وی با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ، تعلیم و تربیت را در حوزه های مختلف اعتقادی ، اجتماعی ، زیستی ، اقتصادی ، علمی ، و هنری ، نگاهی جامع برای تربیت نسل آینده دانست .

"سرداری"نگاه تک ساحتی و تربیتی را نگاهی نادرست در حوزه پرورشی خواند و گفت انحصار کردن کار تربیتی به مربیان پرورشی و در ساعت مشخص و تنها توسط مربیان پرورشی کار درستی نیست  و ما باید در دو حوزه تربیتی و پرورشی در تمام ساعات و توسط تمام معلمان و مربیان کار کنیم و بصورت صرف در بعد تربیت محور یا دانش محور حرکت نکنیم .

ایشان از مربیان پرورشی خواست با استفاده از شوراها و تشکلها ، فعالیتهای مدرسه را با نظارت مربیان به پیش ببرند و در بعد اعتقادی بر اساس پژوهش محوری « نماز ، حجاب و اعتقادات دیگر  » را در دانش آموزان نهادینه کنند .

در بازدید از مدارس و دار القرآن در حوزه پرورشی و فرهنگی موارد ذیل مورد بررسی قرار گرفت :

  • چگونگی برگزاری جشن تکلیف در مدارس
  • بازدید از نمازخانه ، ساعت برگزاری نماز جماعت ، حضور امام جماعت در مدارس و حضور  دانش آموزان در نماز جمعه
  • چگونگی حضور مشاور در آموزشگاهها و میزان فعالیت آنها  
  • صندوق ارتباط با مشاوره در آموزشگاهها
  • بازدید از کتابخانه و تاکید بر وجود کتابهای مفید و مناسب با سنین دانش آموزان
  • کمیته مهدی یاوران
  • نصب پوستر مراجع تقلید در مدارس
  • وجود اتاق پرورشی در آموزشگاه

در پایان جلسه جمع بندی در دفتر مدیر آموزش و پرورش شهرستان بافق تشکیل گردید .