نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور معاون آموزش ابتدایی استان در دو آموزشگاه ابتدایی شهرستان بافق

حضور معاون آموزش ابتدایی استان در دو آموزشگاه ابتدایی شهرستان بافقبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛ "سعیده بهادر زاده "  معاون آموزش ابتدایی استان به اتفاق "ابراهیمی "رییس تکونولوژی آموزشی و سرگروه های آموزشی استان و " آذری فرد " کارشناس این حوزه  از وضعیت آموزشی پایه ها ی اول و دوم دو آموزشگاه شهید دهستانی و خیری ابراهیمی بازید بعمل آورد.

در این بازدید بهادرزاده  ضمن خداقوت و تشکر از زحمات مدیران و معلمان در راستای پیشبرد اهداف آموزشی گفت: معلمان و مدیران  در ایام کرونایی سخت مشغول فعالیت هستند تا چرخه آموزشی متوقف نشود و این موضوع نشانه صمیمیت و صداقت بین کادر آموزشی آموزشگاه است که با تعامل یکدیگر باعث پیشرفت سطح علمی دانش آموزان و در نهایت پیشرفت وتوسعه کشور  خواهد شد .