نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور معاون آموزشی اداره کل در جلسه شورای آموزش و پرورش بافق

حضور معاون آموزشی اداره کل در جلسه شورای آموزش و پرورش بافقزارع معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد دریکصد و شصت و نهمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان بافق حضور یافت.

زارع عالی ترین مرجع کمک به آموزش و پرورش را شورای آموزش و پرورش دانست و به مهمترین محورهای آموزش و پرورش ازقبیل :بحث اشتغال،مشارکت بخش خصوصی وجلوگیری از مهاجرت روستائیان اشاره کرد و از دیگر ارگانها و ادارات و سازمان ها خواست با آموزش و پرورش مساعدت بیشتری داشته باشند .