نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور سرگروه های آموزشی و فنی استان در بافق

حضور سرگروه های آموزشی و فنی استان در بافقبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛با هدف بررسی وضعیت آموزشی و فیزیکی هنرستان های شهرستان بافق ، سرگروه های آموزشی و فنی استان به اتفاق معاون آموزشی و کارشناسان این حوزه  از هنرستان های شهرستان با محور بازدید کردند.

در این بازدید که توسط سرگروه های دروس ریاضی،الکترونیک ،مکانیک خودرو ،ساختمان کامپیوتر حسابداری و طراحی دوخت انجام شد ،مسائل و مشکلات موجود در هنرستان ها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

در پایان این سفر یک روزه ،طی جلسه ای با حضور "میرجعفری"مدیر آموزش و پرورش ، "قاسمی " معاون آموزشی و سرگروه های آموزشی ،گزارش میدانی از وضعیت آموزشی و فیزیکی و تحلیل شرایط موجود  در هنرستان ها ارائه گردید.