نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حال خوب دانش آموزان بافقی با کتاب

حال خوب دانش آموزان بافقی با کتاببه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛ دانش آموزان شهرستان بافق در هفته کتاب و کتاب خوانی ساعاتی را به صورت خاص با کتاب در نمایشگاه و کتابخانه های عمومی شهرستان سپری کردند.