نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه گروه طراح دفتر چه نوروزی

جلسه گروه طراح دفتر چه نوروزی


جلسه گروه طراح دفتر چه نوروزی
گروه طراح دفترچه نوروزی پایه اول ابتدایی در آموزش و پرورش بافق تشکیل جلسه داد
در این جلسه که با حضورمدیر ، معاون آموزشی وکارشناس آموزش ابتدایی آموزش و پرورش و 5 نفر از آموزگاران پایه اول ابتدایی تشکیل شد ،حاضرین در جلسه به بررسی نسخه اولیه و ارائه نظرات و پبیشنهادات پرداختند