نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه گرامی داشت هفتم دی سالروز تاسیس نهضت سواد آموزی

جلسه گرامی داشت هفتم دی سالروز تاسیس نهضت سواد آموزی


جلسه گرامی داشت هفتم دی سالروز تاسیس نهضت سواد آموزی
جلسه گرامی داشت هفتم دی ماه سالروز تاسیس نهضت سواد آموزی به فرمان امام خمینی با حضور گروه بهبود کیفیت سواد اموزی در دفتر مدیر اموزش و پرورش تشکیل گردید
دراین جلسه گزارش مفصلی از عملکرد سواد آموزی توسط فتاحی کارشناس مسئول این واحد ارائه گردید.در ادامه وبا حضور گروه بهبود کیفیت و آموزش دهنده ها بر مزار شهدای این شهرستان یاد و خاطره این عزیزان را گرامی داشتند
..