نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه کمیته ساماندهی فضا و تجهیزات و نیروی انسانی جهت سال تحصیلی 96-95 در دفتر مدیر آموزش و پرورش شهرستان بافق تشکیل شد .

جلسه کمیته ساماندهی فضا و تجهیزات و نیروی انسانی جهت سال تحصیلی 96-95 در دفتر مدیر آموزش و پرورش شهرستان بافق تشکیل شد .


کمیته ساماندهی

در ابتدا " رنجبر " مدیر آموزش و پرورش پیرامون ساماندهی و استفاده بهینه از فضا و نیروی انسانی مطالبی را یاد آور شد .

در ادامه معاونین و کارشناسان راجع به کمبود دبیر و آموزگار و نیروی اداری ( مدیر و معاون ) ،ضرورت تجمیع مدارس روستایی و تاکید بر تشکیل کلاسها به صورت روستا مرکزی ، تعدیل نیروی انسانی حوزه پرورشی و مشاوره و لزوم تغییر رشته شغلی مربیان در سال جدید مطالبی را بیان کردند .