نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هماهنگی مراکز پیش دبستانی مستقل

جلسه هماهنگی مراکز پیش دبستانی مستقل


جلسه هماهنگی مراکز پیش دبستانی مستقل

با حضور مدیران مراکز پیش دبستانی مستقل شهرستان بافق جلسه هماهنگی در خصوص چگونگی ثبت نام ، جشن استقبال از غنچه هاو دیگر مسائل این مراکز برگزار گردید.