نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هماهنگی مراکز پیش دبستانی شهرستان بافق برگزار شد .

جلسه هماهنگی مراکز پیش دبستانی شهرستان بافق برگزار شد .


جلسه هماهنگی مراکز پیش دبستانی شهرستان بافق برگزار شد .

" رنجبر " مدیر آموزش و پرورش شهرستان بافق با اهمیت دانستن مراکز پیش دبستانی پیرامون مشکلات و مسائل موجود در مراکز نکاتی را یاد آور شد و از آنها خواست به منظور ایجاد وحدت رویه و یکپارچگی از اعمال سلیقه در مراکز خودداری و نسبت به کیفیت بخشی فیزیکی ، حضور و غیاب منظم ، پرداخت حقوق و بیمه مربیان طبق قانون کار و اداره بیمه و رعایت شئونات اسلامی دقت نظر داشته باشند .

"دهقانزاده" کارشناس آموزش ابتدایی نیز گفت : در سال جاری نظارت بیشتری بر مراکز خواهیم داشت و در سال جاری حدود 6 جلسه با مدیران جلسه خواهیم داشت . وی در مورد فضای مراکز ، توجه به نامه های اداری ، ثبت اسناد و مدارک و... مطالبی را ایراد کرد .

در پایان جلسه در مورد میزان شهریه نیز بحث و تبادل نظر شد .