نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هماهنگی در رابطه با طرح کانون مدارس

جلسه هماهنگی در رابطه با طرح کانون مدارسجلسه هماهنگی مدیریت آموزش و پرورش با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در رابطه با موضوع طرح کانون مدارس برگزار شد .