نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هماهنگی برنامه مهر عاطفه ها

جلسه هماهنگی برنامه مهر عاطفه هابا حضور مدیر و معاونین آموزش و پرورش و مدیر کمیته امداد امام خمینی و رئیس سازمان دانش آموزی  جلسه هماهنگی برنامه مهر عاطفه ها در مدیریت آموزش و پرورش برگزار گردید .

در این جلسه پیرامون برگزاری برنامه های ملی مهر عاطفه ها بحث و تبادل نظر گردید و مقرر شد آئین مهر عاطفه ها در روز چهارشنبه 96/7/19 در کلیه مدارس سطح شهر برگزار گردد .

ضمناً برنامه نمادین مهر عاطفه ها با حضور مسئولین شهرستان در آموزشگاه انقلاب برگزار خواهد شد .