نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه نیروهای خدماتی مدارس شهرستان بافق با محوریت بهداشت و سلامت برگزار شد

جلسه نیروهای خدماتی مدارس شهرستان بافق با محوریت بهداشت و سلامت برگزار شددر این جلسه  معاون مالی ، پشتیبانی و توسعه ضمن تشکر از حضور نیروهای خدماتی ؛ از زحمات بی شائبه ی آنان تشکر نمود.

اغنیایی از نیروهای خدماتی خواست : تا با رعایت حسن اخلاق ، توجه به پوشش تمیز و مناسب ، لزوم حضور آنان زودتر از همه در مدارس و خروج آنان بعد از خارج شدن دانش آموزان از مدرسه ، حساسیت نسبت به امنیت مدرسه از هر لحاظ ،  انعکاس به موقع مشکلات مدرسه بخصوص در مورد تاسیسات و ایمنی ،  لزوم بهداشت تمام واحدهای مختلف مدرسه و  دقت در حفظ اموال موجود در مجموعه آموزشی  توجه خاص  داشته باشند و موارد فوق را به خوبی رعایت و کار خود را به نحو مطلوب انجام دهند.

در ادامه زکی زاده نماینده و کارشناس مرکز بهداشت شهرستان در خصوص لزوم بهداشت شخصی نیروهای خدماتی و بهداشت محیط برای فراهم آوردن محیطی سالم برای خود، دبیران و دانش آموزان تاکید نمود و گفت امسال همه ی نیروهای خدماتی  بایستی دارای کارت سلامت و گواهی اصناف باشند.