نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مشاوره انگیزشی ویژه پایه دوازدهم دبیرستان شهید رجایی

جلسه مشاوره انگیزشی ویژه پایه دوازدهم دبیرستان شهید رجایی


با رویکرد کنکور

 جلسه مشاوره انگیزشی ویژه پایه دوازدهم دبیرستان شهید رجایی با حضورمطلب نژاد مشاور مجرب استانی برگزار شد.

 در این جلسه مطلب نژاد ضمن ایجاد انگیزه و ترغیب دانش آموزان پایه دوازدهم به توجه ویژه به درس خواندن در این پایه تحصیلی مهم و سرنوشت ساز؛ در خصوص روش های مطالعه راهکارهایی را بیان و به چگونگی برنامه ریزی درسی جهت آمادگی شرکت در کنکور پرداخت.

امیدواریم با استقبال سایر مدارس این نوع حلسات تداوم یابد و کلیه دانش آموزان جهت حضور در کنکورآمادگی کامل را کسب نمایند.