نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مدیران متوسطه دوره اول

جلسه مدیران متوسطه دوره اول


جلسه مدیران متوسطه دوره اول

جلسه مدیران متوسطه دوره اول با حضور مدیرآموزش و پرورش ، کارشناس آموزش متوسطه دوره اول  و مدیران مدارس برگزار گردید.

 در این جلسه بر اجرای بهینه مصوبات پروژه مهر ،سازماندهی و صدور ابلاغ در سیستم بکفا ،کیفیت بخشی به آموزش و توجه ویژه به انجمن اولیاء و مربیان تاکید شد.