نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مدیران سه مقطع تحصیلی برگزار شد

جلسه مدیران سه مقطع تحصیلی برگزار شدبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ؛ اولین جلسه مدیران آموزشگاههای شهرستان بافق در سال 96 با حضور مدیر آموزش و پرورش و معاونین و مدیران مدارس در سالن کنفرانس مدیریت برگزار شد .

این جلسه با محوریت فرهنگ سازی در زمینه مدارس خیّری با عنوان " یک شاخه گل ، یک فرصت " تشکیل شد . این طرح برای اولین بار همزمان با شناسایی و جذب پتانسیل های موجود در شهرستان و با هدف ایجاد فرهنگ مدرسه خیّری انجام خواهد شد .