نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مدیران ابتدایی شهرستان بافق

جلسه مدیران ابتدایی شهرستان بافق


جلسه مدیران ابتدایی شهرستان بافق

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ، این جلسه با حضور مدیر آموزش و پرورش ، معاون آموزش و کارشناس ابتدایی و کلیه مدیران در دبستان شهید صدر مبارکه تشکیل گردید و موارد ذیل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت :

کیفیت بخشی به امر آموزش .

 تقویت  بنیه علمی آموزگاران و دانش آموزان .

 استفاده از سی دی اختلالات یادگیری  و ارزشیابی توصیفی توسط آموزگاران اول تا ششم و اولياء دانش آموزان .

 تهیه دفترچه نوروزی توسط آموزگاران طبق بخشنامه اداره کل هزینه در امر آموزش برای بالا بردن سطح علمی آموزگاران درس پژوهی ،جشنواره جابربن حیان ،بافق شناسی ، الگوی مناسب تدریس .

 و توجه به رویکرد ارزشیابی توصیفی .