نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی شهرستان

جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی شهرستان


جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی شهرستان

صبح چهارشنبه مورخ 94/3/6 جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی شهرستان با حضور مسئولین شهر و امین الرعایا معاونت سوادآموزی

استان یزد در محل سالن اجتماعات فرمانداری بافق برگزار شد .