نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ستاد هماهنگی دهه مبارک فجر برگزار شد.

جلسه ستاد هماهنگی دهه مبارک فجر برگزار شد.


جلسه ستاد هماهنگی دهه مبارک فجر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی در ابتدا مدیر آموزش و پرورش پیرامون بزرگداشت ایام ا... دهه مبارک فجر و لزوم برنامه ریزی هر چه بهتر سخنانی ایراد کرد و سپس معاونت پرورشی و فرهنگی به تفصیل پیرامون برنامه های پیشنهادی ایام ا... دهه مبارک فجرتوضیحاتی داد . آنگاه اعضاء برنامه های خود را ارائه و در پایان برنامه ها زمانبندی و مسئولین اجرایی آن تعیین گردیدند .