نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ساماندهی سرویس های ایاب و ذهاب مدارس شهرستان بافق

جلسه ساماندهی سرویس های ایاب و ذهاب مدارس شهرستان بافق


سرویس های ایاب و ذهاب دانش آموزان باید دارای مجوز های لازم باشند

              

     به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش شهرستان بافق جلسه ساماندهی سرویس مدارس باحضوراعضای کارگروه ماده 18 درمدیریت آموزش و پرورش شهرستان بافق تشکیل گردید.

    درابتدای جلسه  قاسم زاده مدیرآموزش وپرورش هدف ازتشکیل این کارگروه رابرطرف نمودن مشکلات پیش روی دراجرای روند سرویس ایاب وذهاب دانش آموزان باهمکاری ارگان های مختلف ومدیران مدارس و والدین دانش آموزان بیان نمود.یکی دیگر ازبرنامه های آموزش وپرورش فعال نمودن سامانه سپنداست که بااجرای آن سرویس های مدارس ساماندهی می شوند.

           عباس فتاحی مسول سازمان حمل ونقل شهرداری بافق در خصوص نحوه خدمات دهی به دانش اموزان بیان داشت که هرگونه خدمات دهی درخصوص ایاب وذهاب دانش آموزان بایدبا اخذمجوزهای مربوطه باشد.

       درپایان سروان محمدی رییس پلیس راهوربافق بیان کردکه سرویس هابایددارای مجوزوبرچسب سرویس مدارس باشندوضرورت دارد دربعدنظارتی دستگاههاوارگان هامساعدت لازم راداشته باشند.